Struktura
Struktura
O nas - Struktura

KANDYDAT
Kandydat to chłopiec, który przez rok ma przygotować się do służby przy Ołtarzu, a zarazem sprawdzić swoją wytrwałość w byciu ministrantem. Chodzi ubrany w komeżce i sutance bez kołnierza.

 

MINISTRANT
Ministrant (łac. ministro, -are; -avi; -atum - służyć, posługiwać, pomagać) -osoba posługująca przy celebracji Mszy św. oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzeby, oraz nabożeństw). Ministranci są wiernymi świeckimi. Po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej funkcji.

 

LEKTOR
Lektor - ministrant powołany do funkcji czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. W Kościele Katolickim odczytuje lekcje z Pisma św. (nie zaś Ewangelię); może też zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej, a także wykonać psalm responsoryjny. Strojem liturgicznym lektora jest alba (gdy jej krój tego wymaga, przepasana na biodrach cingulum - sznurem).

 

KANTOR
Kantor
, a poprawnie Psałterzysta - ministrant, śpiewająca psalmy podczas Mszy świętej. Psałterzysta jest często mylony z kantorem.

 

ANIMATOR
Animator (od "anima" - dusza) to starszy ministrant, który jest pośrednikiem pomiędzy księdzem, a ministrantami. Jego zadaniem jest sprawowanie opieki nad powierzonymi mu ministrantami, dbanie o ich formację duchową, poprawność wykonywania funkcji liturgicznych (w szczególności dotyczy to wyznaczonego animatora liturgicznego). Jego posługa wymaga nienagannego zachowania, dawania odpowiedniego przykładu młodszym ministrantom oraz troski o osobisty rozwój duchowy. Animator winien tworzyć z innymi animatorami swojej Wspólnoty Ministranckiej zgraną grupę, współdziałającą zawsze z Opiekunem, dla dobra nie tylko grupy ministranckiej, ale i całej parafii.

Służba animatora nie musi ograniczać się wyłącznie do posługi przy Ołtarzu. Zalecane są również inne formy służby bądź indywidualnego rozwoju (uczestnictwo w kursach, wolontariatach, zajęciach integracyjnych itp.).

Głównymi zadaniami animatorów są:
dbanie o osobistą oraz wspólnotową formację duchową przede wszystkim poprzez:
-regularną modlitwę;
-częste uczestnictwo we Mszy Świętej;
-regularne przystępowanie do Sakramentu Spowiedzi;
-lekturę Pisma Świętego;
a także przez:
- częste uczestnictwo w nabożeństwach, w dekanalnych bądź diecezjalnych dniach skupienia, w rekolekcjach i pielgrzymkach organizowanych przez Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej lub Parafialną Wspólnotę Ministrantów;
-rozbudzanie w innych gorliwości do prawdziwej służby Bogu;
-pomoc w prowadzeniu spotkań formacyjnych;
-wyznaczanie funkcji liturgicznych;
-szeroko rozumiana pomoc młodszym ministrantom.

Animator to osoba, która ukończyła kurs animatorski, a także uczestniczyła w ustanowieniu animatorów


 
 
 

 


Słowo na dziś

 

Znajdź nas na Facebook'u

Odwiedziło nas

Użytkowników : 7
Artykułów : 109
Odsłon : 241274